Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: Unimpex Bratislava, s.r.o., Horné Predmestie 3, 900 21 Svätý Jur, IČO: 17 321 760, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vo vl. č. 13343/B, odd. Sro, DIČ: SK202036352120, e-mail: obchod@unimpex-bratislava.com, tel.č.: +421 2 4497 1280, +421 2 4497 1481

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy (pdf - na stiahnutie)
Formulár na odstúpenie od zmluvy (doc - na stiahnutie)

 

Týmto oznamujem/-e, že odstupujem/-e od kúpnej zmluvy na tento tovar číslo:

 

 

 

 

Dátum objednania / prijatia (*)

 

 

 

 

Meno spotrebiteľa / spotrebiteľov (*)

 

 

 

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov (*)

 

 

 

Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí

 

 

 

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

 

 

 

 

Dátum

 

 

 

 

(*) Povinný údaj.