Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Naše telefónne čísla (8:00-17:00):

 • +421917 362 731
  informácie o objednávkach a dodacích lehotách, technické informácie
 • 02/4497 1280

Naša adresa:

 • Horné Predmestie 3
  900 21  Svätý Jur
  Slovenská republika
  Zodpovedná osoba: Ing. Procházka

Číslo nášho bankového účtu:

 • 2435323/7500 ČSOB
 • IBAN: SK38 7500 0000 0000 0243 5323
 • BIC: CEKOSKBX

Firemné údaje

 • Naše IČO: 17321760
 • Naše IČ DPH: SK2020363521


Dokumenty na stiahnutie